IRMA voor Balkonscènes

Dankzij de steun van de Balkonscènes-regeling van Fonds Podiumkunsten speelt Tappin-It Collective nu een korte versie van IRMA in de Amsterdamse parken!

Met de tijdelijke regeling Balkonscènes heeft het Fonds op kleine schaal mogelijkheden gecreëerd voor ontmoetingen tussen podiumkunstenaars en het publiek die passen binnen de huidige beperkingen. Daarnaast beoogde het Fonds om zelfstandige makers en uitvoerenden die destijds weinig tot geen mogelijkheid hadden hun beroep uit te oefenen de ruimte te geven dat weer te doen.

Tappin-It Collective heeft performances gegeven in onder andere Park Frankendael, Oosterpark en het Vondelpark in Amsterdam.